logo

مشارکت

گروه  اثر پویش از ابتدای تأسیس تاکنون، همواره راهبرد توسعه کسب و کار خود را بر همکاری تنگاتنگ با شرکای خود قرار داده است. این مشارکتها در تمامی حوزه‌های فعالیت اتاق به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که اکنون روابط بسیار گسترده‌ای با طیف وسیعی از مجموعه‌ها صنعتی ، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی ایجاد کرده است.

این روابط دو سویه، به خصوص در حوزه‌های انتقال دانش فنی، اجرای پروژه‌ها، تحقیق و توسعه، تأمین مالی  و ... بسیار پررنگ بوده و هست. به این ترتیب ما با شماری از شرکتهای تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک در زمینه‌های مشترک فیمابین، در همکاری مستمر به سر می‌بریم.

برای پیوستن به این فضای تعاملی، در تمامی زمینه‌هایی که به حوزه‌های فعالیت ما مرتبط است، با ما تماس بگیرید. ما همواره از توسعه روابط کسب و کار خود استقبال می‌کنیم، زیرا عمیقاً بر این باوریم که فرآیند رشد و توسعه کسب و کار، از  مسیر هم افزایی توانمندی ها عبور می‌کند.

شرکای تجاری

شرکای تجاری ما را طیفی از مجموعه‌های دولتی و خصوصی ایرانی و غیر ایرانی تشکیل می‌دهند. هر یک از حوزه‌های فعالیت ما در ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با این مجموعه‌ها قرار دارند و فرآیند کسب و کار ما در عمل از طریق ارتباط با این شرکا تعریف می‌شود.

این مجموعه‌ها در حوزه‌های بسیار متنوعی نظیر حوزه دولتی و عمومی، بنگاه های اطلاع رسانی، شرکتهای نرم افزاری و سخت افزای، شرکای سرمایه‌گذاری، مراکز تحقیقاتی و آموزشی و تأمین‌کنندگان خدمات مورد نیاز و ... قابل طبقه‌بندی هستند. به عنوان مثال می‌توان به بیش از 10 شرکت توانمند داخلی اشاره نمود که در اجرای پروژه‌ها با ما در همکاری تنگاتنگ به سر می‌برند. وجود چنین نظام همکاری در اجرای پروژه‌های مختلف، یکی از عوامل مهم در توسعه توانمندیها و رشد ظرفیتهای فنی طرفین بوده است.

فرصت‌های مشارکت

ما همواره توسعه روابط تجاری خود با مجموعه‌های توانمند را با جدیت دنبال نموده‌ایم. توسعه ظرفیتهای همکاری با شرکتهای بزرگ و کوچک که واجد توانایی‌های مورد نظر باشند، یکی از اصول بنیادین توسعه کسب و کار ما محسوب می‌شود.

اثر پویش با نهایت علاقمندی، از توسعه روابط تجاری خود با شرکای جدید استقبال می‌نماید. در صورتی که زمینه‌ای را برای همکاری تجاری با ما تشخیص داده‌اید، با ما در میان بگذارید. پیشنهاد شما توسط بخشهای ذیربط بررسی شده و می‌تواند بستر رشد و توسعه کسب و کار دوجانبه را هموار سازد.