logo

مسؤولیت اجتماعی

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در گروه عمران و توسعه اثر پویش است. ما همواره، در جایگاه یک مجموعه پیشرو، در توسعه کسب و کار، مسؤولیتهای اجتماعی خود را مد نظر داشته‌ایم.توجه به مقولات سلامت، ایمنی، محیط زیست مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده است. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و به ویژه دخیل در کسب و کار ما و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.همچنین در سال اخیر، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مجموعه باشگاه مشتریان در خصوص توجه به مسئولیت اجتماعی و Social CRM در دستور کار قرار گرفته است.

 مشارکتهای اجتماعی

از جمله سیاستهای کلان اثر پویش، حمایت معنوی و مشارکت فعال در تعداد کثیری از رویدادهای علمی ، صنعتی، فرهنگی و عام المنفعه است.وجود این تفکر، در وهله اول برآمده از باور عمیق اثر پویش به مسؤولیتهای خود در قبال رشد و توسعه پایدار و سپس برآمده از ارتباط تنگاتنگ بدنه دانش آموخته مدیریتی و کارشناسی گروه با مجامع علمی، پژوهشی ، صنعتی و فرهنگی ایرانی  است.

برخی از نمونه های اجرایی مسئولیت اجتماعی اثر پویش

1- اثر پویش با حذف روش های کاغذی و توسعه فعالیت های الکترونیک خود، تلاش می نماید تا در حفظ و نگهداری منابع طبیعی اقدامات موثری را انجام دهد. در همین رابطه ، سیستم اتوماسیون جامع اداری اثر پویش در سال 1391 به بهره برداری رسیده است. همچنین هر سال بصورت نمادین تعداد 4 اصله نهال توسط اعضای هیئت مدیره اثر پویش در روز درختکاری، کاشته می شود.

2- اثر پویش، با تهیه سند مسئولیت اجتماعی خود در توسعه همکاری های بخش های تولیدی و خدماتی خود با انجمن ها و سازمان های خیریه تلاش می نماید. از این میان می توان به همکاری با موسسه حمایت از بیماران سرطانی محک و مرکز بیماران اعصاب و روان هدایت اشاره کرد.

3- حمایت مادی از برنامه های فرهنگی مانند تئاتر ها، کنسرت های موسیقی، گالری های نقاشی، ژوژمان های عکاسی و  تورهای طبیعت گردی همواره در دستورکار اثر پویش قرارداشته و علاوه بر حضور مستمر پرسنل شرکت در این برنامه ها ، از ظرفیت های تبلیغاتی وب سایت اثر پویش در این حوزه ها استفاده می شود.