logo

گروه سازه

در مراحل اولیه طراحی یک ساختمان،مطلوبترین حالت آن است که تمامی افراد گروه طراحی،شامل معمار،محاسب و مهندس تأسیسات بر یک سیستم سازه ای که شرایط کارآیی،بهره برداری و ایمنی موردنظر آنان را تأمین کند به توافق برسند.گرچه عملاً بروز تقابل بین نظرات اجتناب ناپذیر است،ولی گروه طراحی مجبورند به طریقی به توافق برسند.باید دانست که در تمامی سازه ها به جز سازه های بسیار بلند معمولاً ملاحظات سازه ای تحت الشعاع نیازهای معماری،فضایابی و زیباسازی قرار می گیرند، و امکان کمتری برای مهندس سازه جهت ارائه یک فرم سازه ای مطلوب و راه حل هوشمندانه و بدیع فراهم می شود

 

طراحي سازه:

مهم‌ترین و اصلی‌ترین مطلب در طراحی سازه، کارفرما و خواسته‌های کارفرما می‌باشد.

خواسته‌های کارفرما از طراح سازه چیست؟

1. دقت و کیفیت کار (متناسب با طرح معماری (به طور مثال: پارکینگ حذف نشود....)، ارائه جزئیات در نقشه‌ها جهت ارائه به پیمانکار، متناسب بودن بادانش روز،.....)

2. هزینه مناسب (اقتصادی بودن طرح و یا حتی هزینه مناسب برای طراحی سازه ساختمان)

3. سرعت‌بالا (حداقل صرف وقت جهت: طراحی، اجرای سازه)

حال با توجه به موارد فوق، خدمات گروه طراحی سازه مهندسین مشاور اثر پویش پارس درزمینه طراحی سازه به شرح ذیل می‌باشد:

الف) بتنی: (با بهره‌گیری از نرم‌افزار سازه 90)

لیست مواردی که در نقشه‌های قابل‌ارائه به کارفرما به صورت خلاصه به شرح ذیل می‌باشد:

1. موارد ترسیمی

1.1. تیرها

.1.1.1. ترسیم پلان‌های تیر ریزی با جزییات کامل شامل تیرها، جهت تیرچه یا دال‌ها، تیپ بندی تیرها، تای بیم‌ها، جهت قرارگیری و اندازه‌گذاری‌های مربوطه و...

1.1.2. ترسیم مقاطع طولی تیرها شامل: میلگردهای اصلی، میلگردهای تقویتی، قطع و خم مناسب، ابعاد ستون‌های پایین و بالا، طول و شماره POS میلگردها، سایز، فاصله و POS خاموت ها، علائم مناسب جهت نشان دادن مقطع تیرها، دتایل های مناسب جهت تغییر ارتفاع مقطع طولی تیرها، آکس بندی‌ها و اندازه‌گذاری‌های مربوطه

1.1.3. امکان تیپ بندی تیرها در طبقات: این امکان وجود دارد که تیرهای تیپ شده به دو صورت ماکزیمم و آبشاری ترسیم گردد.

1.1.4. ترسیم مقاطع عرضی تیرها: با نام‌گذاری مناسب و در نقطه دلخواه کاربر، اندازه‌گذاری دقیق برای ابعاد تیر، پوشش میلگرد، فاصله آزاد میلگردهای بالا و پایین، امکان تعیین حداقل فاصله برای گروه کردن میلگردها، خاموت ها و سنجاقی‌ها